October Seminar – Lean Finance – how would you make your finance processes more efficient?

Välkommen till seminarium med efterföljande mingel arrangerat av Capacent.

Lean Finance identifierar aktiviteter i arbetsflödet som inte skapar mervärde.

Ansvariga från Kinnarps finansavdelning kommer och berättar om hur bolagets ekonomiprocesser blivit effektivare genom att använda lean metodiken på sina finansiella processer.
Leanprojektet på Kinnarps har kommit att innebära en ökad trygghet och säkerhet både gällande rapporteringsdagar samt de siffror Kinnarps nu levererar – allt på kortare tid och med färre resurser.

Download invitation in pdf.